menu
8Xbet Sports
8Xbet Sports
?????????????????? ? ??????????????????????????????????. ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

การเดิมพันกี ⁇ าและผลกระทบด้านลบต่อสังคม

 

การอัปเดตข่าวกี ⁇ าอย่างรวดเร็วและแม่นยําจะสร้างข้อได้เปรียบที่ยอดเยี่ยมสําหรับคุณและเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันมากมายที่คุณสามารถและควรอัพเดทข่าว ข่าวกี ⁇ าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับกี ⁇ าแห่งชาติ. ดังนั้น 8Xbet จะเป็นสถานที่ที่เหมาะสําหรับผู้อ่านที่จะมาอัพเดทตัวเองด้วยข่าวใหม่เกี่ยวกับกี ⁇ าและทัวร์นาเมนต์ที่คุณกําลังติดตามอย่าพลาดโอกาสนี้.

ผลกระทบหลักของการพนันกี ⁇ าในสังคมคือความยากจนส่วนบุคคล. เมื่อเทียบกับรัฐที่ไม่ใช่การพนันจํานวนคนที่วางเดิมพันในกี ⁇ าต่ํากว่า 0.7 เท่าในกลุ่มอายุน้อยกว่า. อย่างไรก็ตามผลกระทบด้านลบของการเดิมพันกี ⁇ าในชุมชนโดยรวมนั้นเด่นชัดน้อยกว่าในหมู่คนหนุ่มสาว. นอกจากนี้ชายหนุ่มมีระดับความกังวลสูงกว่าหญิงสาว. ไม่น่าแปลกใจเลยที่ผู้ชื่นชอบกี ⁇ าหลายคนวางเดิมพันด้วยเงินก้อนใหญ่.

นอกจากนี้การพนันกี ⁇ าส่งผลเสียต่อการรับรู้โดยรวมของเกม. ปฏิกิริยาทางสังคมต่อการโทรออกการลงโทษและการบาดเจ็บโดยเจตนานั้นน้อยกว่าถ้าคนใช้เงินของตัวเองในเกม. นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อชีวิตของเด็กและผู้สูงอายุ. เป็นผลให้มันมีผลกระทบเชิงลบมากกว่าผลบวก. นอกจากนี้สิ่งสําคัญคือต้องทราบว่าการเดิมพันกี ⁇ าอาจกลายเป็นปัญหาหากติดยา.

ในตารางต่อไปนี้เราพบคําตอบของการควบคุมทางประชากรเดียวกันกับคําถาม 'คุณชอบการเดิมพันกี ⁇ าประเภทใด?' ผลลัพธ์เหล่านี้ขึ้นอยู่กับการสํารวจเดียวกันโดยมีข้อยกเว้นเพียงข้อเดียว: ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้มากกว่า $ 10,000 ต่อปีมีแนวโน้มที่จะวางเดิมพันกี ⁇ า. ผลลัพธ์เหล่านี้มีความสอดคล้องกันในตัวแปรประชากรอื่นและระดับรายได้ของผู้ตอบแบบสอบถาม. ความแตกต่างของอัตราการตอบสนองมีความสําคัญซึ่งชี้ให้เห็นว่าผลกระทบเชิงลบของการเดิมพันกี ⁇ าต่อสังคมยังคงมีขนาดใหญ่.

หลักการทางศีลธรรมของการเดิมพันกี ⁇ านั้นง่าย - ผู้ที่ได้รับเงินมีสิทธิ์ใช้จ่าย. นี่เป็นกรณีสําหรับครัวเรือนส่วนใหญ่ที่ผู้ทําขนมปังเป็นผู้ถือหุ้น. สิ่งนี้อาจส่งผลร้ายต่อการศึกษาและการรักษาพยาบาลของเด็กและอาจกลายเป็นสิ่งเสพติด. นี่คือเหตุผลที่มีกฎระเบียบบางประการเกี่ยวกับการเดิมพันกี ⁇ าและเป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องเข้าใจสิ่งที่พวกเขาทําก่อนที่คุณจะวางเดิมพันกี ⁇ า.

ผลการศึกษาพบว่ามีความสัมพันธ์ทางสถิติกับเพศสภาพโดยผู้หญิงมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหามากกว่าเพศชาย. นอกจากนี้ยังพบความสัมพันธ์ระหว่างอายุและการตอบคําถามและ 10 ปีตอบสนองเชิงบวกมากกว่าสิบปี. ดังนั้นผลลัพธ์ของการศึกษานี้จึงมีความสําคัญ. เป็นที่น่าสังเกตว่าการศึกษาเหล่านี้ไม่รวมคําถามการวิจัยเดียวกันจํานวนมาก แต่ผลลัพธ์จากการศึกษานี้น่าสนใจมาก.

มีสองผลกระทบหลักของการเดิมพันกี ⁇ า. อย่างแรกคือผลกระทบทางการเงิน. คนที่ได้รับเงินจํานวนมากควรใช้จ่ายอย่างชาญฉลาด แต่การใช้จ่ายมากเกินไปนั้นเป็นอันตรายต่อสังคม. นอกจากนี้ยังมีผลกระทบทางสังคมเชิงลบ. เช่นเดียวกับการติดใด ๆ บุคคลที่ติดการพนันกี ⁇ าอาจไม่สามารถสนับสนุนครอบครัวของเขา. ซึ่งหมายความว่าเขาจะสูญเสียเงินและเขาจะถูกบังคับให้หยุดหารายได้.