menu
Hoe je van het Engels naar het Nederlands kunt vertalen
Hoe je van het Engels naar het Nederlands kunt vertalen
Hoe je van het Engels naar het Nederlands kunt vertalen

 

Probeert u Nederlands te leren? Je bent op de juiste manier aangekomen. Er zijn verschillende tips en trucs om het leren van Nederlands gemakkelijker te maken. Hier zijn enkele van hen: verbuiging van voornaamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden. Nederlanders heeft meer dan 30% van het aantal woorden dat Engels doet. In tegenstelling tot Engels gebruikt Nederlanders vaak slechts één woord, in plaats van twee of drie. Veel Nederlandse woorden zijn lang en bevatten meer dan 30 letters. Ze kunnen een zin of een enkele gedachte vertegenwoordigen. Leerlingen van Nederlanders worstelen vaak met het leren van deze woorden.

Iedereen en iedereen in het Engels

Wanneer u zich vertaalt van Engels naar Nederlands, moet u ervoor zorgen dat u onderscheid maakt tussen de voorwaarden. In het Engels wordt iedereen gebruikt om naar individuen te verwijzen, terwijl Iedereen wordt gebruikt om naar dingen en mensen te verwijzen. Dit betekent dat iemand een onjuiste vertaling is, terwijl alles de juiste vorm is.

Om misverstanden te voorkomen, kunt u het Engelse Nederlandse woordenboek raadplegen om te leren hoe u de woorden kunt zeggen die u al kent. Het is een uitstekende manier om de juiste uitspraak van de taal te leren. U kunt ook gebruik maken van het uitdrukkingsboek en de zoekgeschiedenis om uw geheugen te stimuleren. Je wilt tenslotte geen accent krijgen als je met mensen probeert te communiceren.

Iedereen in het Nederlands

Er zijn verschillen tussen de Nederlandse en Engelse woorden iedereen. In het Engels gebruiken mensen vaak iemand om naar meerdere mensen of dingen te verwijzen, terwijl Nederlanders in plaats daarvan Iedereen gebruiken. Hoewel zowel Engelse als Nederlandse voornaamwoorden enkelvoudig zijn, wordt iedereen vaak gebruikt in informele of conversatie -situaties, terwijl Alles formeler is.

Wanneer ze Nederlands spreken, kunnen mensen u vragen naar uw beroep. Het woord Lekker betekent goed. Het kan worden gebruikt voor mensen en eten. Lekkering betekent bijvoorbeeld zoet ding, terwijl Slaap Lekker een goede slaap betekent. Bovendien kan het woord Lekker worden gebruikt om naar elk object, plaats of ding te verwijzen.

Als je nieuw bent in de taal, is de meest effectieve manier om aan de slag te gaan naar het nieuws te luisteren en een paar tv -shows te bekijken. Dit zijn een geweldige manier om casual Engels, slangwoorden en cultuurreferenties te leren. Misschien leer je zelfs nieuwe woorden door tv -shows te kijken, zoals Game of Thrones of de Bachelor. Hoewel sommige woorden in deze shows bekend zijn bij kijkers, worden ze mogelijk niet gebruikt in dagelijkse gesprekken.

Verbuiging van bijvoeglijke naamwoorden in het Nederlands

Nederlandse taal zorgt voor meerdere graden van verbuiging in bijvoeglijke naamwoorden. Een simplex bijvoeglijk naamwoord eindigt in -e, terwijl een complex bijvoeglijk naamwoord een verbinding of afleiding is. Het is ook mogelijk om bijvoeglijke naamwoorden te combineren met twee verschillende eindes. De basisvorm van bijvoeglijke naamwoorden, zoals -ISC of -st, kan worden doorgevoerd met Meer voor superlatieven. Hoewel dit niet standaard Nederlands is, komt het steeds vaker voor vanwege de invloed van het Engels.

De verbuiging van bijvoeglijke naamwoorden hangt af van hoe het zelfstandig naamwoord wordt gebruikt. Duidelijke bijvoeglijke naamwoorden worden gebruikt met duidelijke artikelen en bezittelijke voornaamwoorden, terwijl onbepaalde bijvoeglijke naamwoorden worden gebruikt zonder duidelijke artikelen. Achtervoegsels worden ook gebruikt om duidelijke en onbepaalde zelfstandige naamwoorden te markeren.

Verbuiging van voornaamwoorden in het Nederlands

Er is een verschil in het einde van Nederlandse zelfstandige naamwoorden in vergelijking met Engels. Zelfstandige naamwoorden in het Nederlanders eindigen meestal in -e.De laatste E kan een andere affix zijn, afhankelijk van de context. De zelfstandige naamwoorden in het Nederlands kunnen enkelvoudig of meervoud zijn.

Voornaamwoorden in Nederlands verschillen van Engels tot geslacht. Als u de taal voor het eerst leert, moet u het definitieve artikel leren bij elk nieuw zelfstandig naamwoord. Dit is de enige betrouwbare indicator van geslacht, dus het is belangrijk om dit te leren. Het definitieve artikel is het resultaat van de Nederlandse traditie van vereenvoudiging.

Voornaamwoorden in het Nederlanders worden vaak gespeld met N-STEMS in plaats van S-stelen. Dit is een uitgesproken verschil tussen Engels en Nederlands, maar het is niet zo groot als het klinkt.

Basiszinsstructuur in het Nederlands

Een belangrijk aspect van zinsstructuur in het Nederlands is het gebruik van subclausules. De tweede clausules van een Nederlandse straf kunnen een of meer subclausules hebben. De subclausule wordt gebruikt om aanvullende informatie te verstrekken met betrekking tot de hoofdclausule. De subclausules kunnen worden gebruikt om een of meer objecten te beschrijven.

In het Nederlands heeft het woord de een impliciet zelfstandig naamwoord. Dit betekent dat het woord de kan verwijzen naar een persoon, plaats of ding. Het woord dat Geen kan ook verwijzen naar een persoon. De negatieve vorm van het bijvoeglijk naamwoord is GEEN en lijkt erg op het woord een. In het Nederlands hadden artikelen eerder verschillende vormen voor verschillende gevallen. Voor meer informatie, bezoek het artikel Archaïsche Nederlandse declinatie.

Een ander belangrijk concept om in het Nederlands te begrijpen is de structuur van zelfstandige naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden. In het Engels komt er een zelfstandig naamwoord op de eerste plaats, gevolgd door een bijvoeglijk naamwoord. In het Nederlands komen de meeste bijvoeglijke naamwoorden vóór een zelfstandig naamwoord.