menu
vad du behover veta om ethereum
vad du behover veta om ethereum
vad du behover veta om ethereum

En DeFi är byggd påblockkedjetekniken och där har fysiska finansiella institut ingen makt. Kontakten mellan de berörda parterna sker endast dem emellan utan inblandning av en tredje part. För att båda parter ska hålla sig till vad de har kommit överens https://israelmdmd453.edublogs.org/2022/07/18/bitcoin-evolution-recension-2022/ om upprättar man ett så kallat smart kontrakt. Överföring av kryptotillgångar för förvaring hos någon annan eller som säkerhet för en förpliktelse (pantsättning), innebär inte att äganderätten har övergått. Den överförda tillgången får i ett sådant fall inte omsättas till någon annan genom försäljning, byte eller utlåning.