menu
Karabük Üniversitesi Haberleri - Krabuk Biz Haber - karabukbizhaber.com
Karabük Üniversitesi Haberleri - Krabuk Biz Haber - karabukbizhaber.com
Karabük Üniversitesi ile Milli E?itim Müdürlü?ü ve Yunus Emre Enstitüsü aras?nda çe?itli protokoller imzaland?.

Bu protokoller kapsam?nda; Karabük ?l Milli E?itim Müdürlü?ü ile “E?itimde ?? Birli?i”, Yunus Emre Enstitüsü’yle Uluslararas? Ö?rencilere Türkçe E?itimi verilmesine ili?kin protokol imzaland?.

Karabük Üniversitesi Rektörlük Makam?nda gerçekle?en E?itimde ?? Birli?i protokolüne Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ve ?l Milli E?itim Müdürü Ali Köse, Uluslararas? Ö?rencilere Türkçe E?itimi verilmesine ili?kin protokole ise Rektör Prof. Dr. Refik Polat, Genel Sekreter Doç. Dr. Mücahit Co?kun, Türkçe Ö?retimi Uygulama ve Ara?t?rma Merkezi (TÖMER) Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kundakç?, TÖMER Müdür Yard?mc?s? Okt. Y?lmaz Bacakl?, Yunus Emre Enstitüsünden; Bölge Koordinatörü Ferhat De?irmencio?lu, Uzman Yard?mc?s? Abdullah Mesud Do?an, Lojistik Destek Personeli Murat Çak?r kat?ld?.