menu
KARABÜK GÜNDEM - karabukbizhaber.com
KARABÜK GÜNDEM - karabukbizhaber.com
11 Ay?n Sultan? Ramazan bu ak?am k?l?nacak Teravih namaz? ve gece kalk?lacak sahur ile ba?l?yor.

Karabük ?l Müftüsü Halil Bekta? Ramazan Mesaj? yay?nlad?.

Bekta?'?n mesaj? aynen ?öyle;

"On bir ay?n sultan? Ramazan-? ?erife ula?m?? bulunmaktay?z. ?lk teravih namaz? bu ak?am (26 May?s Cuma) k?l?nacak. Bu gece sahura kalk?lacak ve 27 May?s Cumartesi günü oruçlu olunacak.

Ramazan ay? boyunca bütün camilerde mukabele okunacak, vaaz ve ir?at programlar? yap?lacakt?r. Karabük’te Merdivenli Mescit, 5000 Evler Mescidi Aksa Camii ve Köprüba?? Camiinde hatimle teravih namaz? k?l?nacak.

Ramazan ay? boyunca önceki y?llarda oldu?u gibi sabah ezanlar? imsak vaktiyle birlikte okunacak, yani sabah ezan?n?n okunmaya ba?lad??? an oruç ba?lam?? olacak.

Bu y?l ramazan ay? 29 gün olup. 25 Haziran Pazar günü Ramazan bayram?n?n ilk günü idrak edilecek.

Bu y?l fitre miktar?n?n en az? 16 TL olarak belirlenmi?tir. Ancak ki?iler maddi imkanlar?na göre daha fazla verirlerse hem daha çok sevap