menu
GÜNDEM - karabukbizhaber.com
GÜNDEM - karabukbizhaber.com
1 Ay?n Sultan? Ramazan bu ak?am k?l?nacak Teravih namaz? ve gece kalk?lacak sahur ile ba?l?yor.

Karabük ?l Müftüsü Halil Bekta? Ramazan Mesaj? yay?nlad?.

Bekta?'?n mesaj? aynen ?öyle;

"On bir ay?n sultan? Ramazan-? ?erife ula?m?? bulunmaktay?z. ?lk teravih namaz? bu ak?am (26 May?s Cuma) k?l?nacak. Bu gece sahura kalk?lacak ve 27 May?s Cumartesi günü oruçlu olunacak.

Ramazan ay? boyunca bütün camilerde mukabele okunacak, vaaz ve ir?at programlar? yap?lacakt?r. Karabük’te Merdivenli Mescit, 5000 Evler Mescidi Aksa Camii ve Köprüba?? Camiinde hatimle teravih namaz? k?l?nacak.

Ramazan ay? boyunca önceki y?llarda oldu?u gibi sabah ezanlar? imsak vaktiyle birlikte okunacak, yani sabah ezan?n?n okunmaya ba?lad??? an oruç ba?lam?? olacak.