menu
Linh Miu
Linh Miu
Linh Miu tên th?t là V? M? Linh, sinh n?m 1993 t?i Hà Nam. Cô nàng Linh Miu là m?t ng??i m?u, di?n viên và là hot girl c?a showbiz Vi?t Nam. V?i nét di?n, phong cách ?n m?t sexy c?a cô nàng ?ã thu hút ???c khá nhi?u khán gi? và n?i ti?ng khá nhanh khi là di?n viên ?óng shitcom cùng v?i H?u Công thì b? ?ôi này m?i l?n tung video ra ?ã thu hút c? tri?u view sau 1 tu?n.

Tiểu sử Linh Miu với những bộ ảnh 18+ cực sexy

Linh Miu tên thật là Vũ Mỹ Linh, sinh năm 1993 tại Hà Nam. Cô nàng Linh Miu là một người mẫu, diễn viên và là hot girl của showbiz Việt Nam. Với nét diễn, phong cách ăn mặt sexy của cô nàng đã thu hút được khá nhiều khán giả và nổi tiếng khá nhanh khi là diễn viên đóng shitcom cùng với Hữu Công thì bộ đôi này mỗi lần tung video ra đã thu hút cả triệu view sau 1 tuần. Nhưng nhiều người vẫn có nhận xét trái chiều về cô nàng này bởi những hình xăm, bởi phong cách sexy đôi khi trái với một số người ưa đạo lý. 

https://ttk16.com/linh-miu-sexy/

450130-entry-0-1645622191.jpg

450130-entry-0-1645622191.jpg

 

#linhmiu #linhmiubikini #linhmiuhuucong #linhmiusexy #linhmiuloclip