menu
Behandling av erektil dysfunktion (impotens) med Kamagra
Behandling av erektil dysfunktion (impotens) med Kamagra
Behandling av erektil dysfunktion (impotens) med Kamagra

 

 

 

Kamagra 100 mg tabletter innehåller sildenafil, en fosfodiesteras typ 5 (PDE5) hämmare, som används för att behandla erektil dysfunktion hos män (impotens). När Kamagra 100 mg tabletter tas före planerad sexuell aktivitet hämmar Kamagra 100 mg tabletter nedbrytningen (av enzymet PDE5) av en kemikalie som kallas cGMP, som produceras i penisens erektilvävnad under sexuell upphetsning, och denna åtgärd möjliggör blodflödet i penis vilket orsakar en erektion.

 

 

Kamagra 100 mg tabletter används för att behandla erektil dysfunktion (impotens) hos män, vilket är oförmåga att uppnå eller bibehålla en hård erigerad penis lämplig för sexuell aktivitet, på grund av otillräckligt blodflöde i penis. Kamagra 100mg tabletter slappnar av blodkärlen i penis vilket ökar blodflödet och orsakar en erektion, vilket är den naturliga reaktionen på sexuell stimulering. Kamagra 100mg tabletter fungerar dock endast om du är sexuellt upphetsad.

 

 LÄS MER:  aa-mail.se

 

Vilka är biverkningarna av Kamagra?

 

Kamagra 100mg tablett tolereras i allmänhet väl, men det är alltid möjligt att du kan uppleva biverkningar. De vanligaste biverkningarna är: huvudvärk, yrsel, rodnad, matsmältningsbesvär, nästäppa, diarré, utslag. Allvarligare biverkningar inkluderar ovanlig hjärtrytm, urinvägsinfektion (stickande eller brännande urin, oftare behov av att urinera), blod i urinen, förändringar i synen såsom dimsyn, blå färg i synen eller ökad medvetenhet om ljus, ihållande huvudvärk eller svimning, blödning från näsan.

 

 

 

När ska Kamagra inte användas?

 

Du bör inte använda Kamagra om du:

 

·        tar någon nitratmedicin, t.ex. nitroglycerin mot angina, eftersom det kan leda till en kraftig blodtrycksfall.

·        har ett tillstånd som gör att samlag inte kan rekommenderas på grund av kardiovaskulära problem eller hjärtproblem eller om du har haft en hjärtattack eller stroke under de senaste 6 månaderna.

·        har en leversjukdom

·        har onormalt högt eller lågt blodtryck

·        har en ögonsjukdom som icke-arteritisk främre ischemisk optisk neuropati (NAION), som orsakar synförlust, eller om du har retinitis pigmentosa.

·        är allergisk mot sildenafil eller andra ingredienser i Kamagra 100 mg tabletter.

·        Cimetidin för behandling av magsår, antibiotika som erytromycin och rifampicin, verapamil eller diltiazem (för högt blodtryck), ritonavir eller saquinavir (för HIV), itrakonazol eller ketakonazol (för svampinfektioner) alfablockerare; som amlodipin för högt blodtryck.

 

 

Kamagra 100mg tabletter används för att behandla erektil dysfunktion (impotens) hos män, vilket är oförmåga att uppnå eller bibehålla en hård erigerad penis som är lämplig för sexuell aktivitet, på grund av otillräckligt blodflöde i penis. Kamagra 100 mg tabletter slappnar av blodkärlen i penis vilket ökar blodflödet och orsakar en erektion, vilket är det naturliga svaret på sexuell stimulering. Kamagra 100mg tabletter fungerar dock endast om du är sexuellt upphetsad.